KOMUNIA ŚWIETA NA RĘKĘ

Drodzy wierni!
W czasie stanu epidemii Pasterze Kościoła
w Polsce zachęcają nas szczególnie,
abyśmy przyjmowali Komunię Świętą na rękę. Ręce tak wiele mówią o ludzkim życiu,
o pracy i czynieniu dobra. To dla nas zaszczyt! Swoimi rękami możemy przyjąć Chrystusa, budując dla Niego tron,
tak blisko naszego serca.
Ciało Pańskie przyjmujemy na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc jeszcze przed kapłanem,
prawą ręką wkładamy świętą Hostię do ust. Wiemy, że dla niektórych wiernych
może to stanowić duchowy lęk,
ale prosimy o heroizm wiary,
odwagę spotkania z Chrystusem
właśnie w ten sposób,
w trosce o zdrowie wszystkich,
tak jak Jezus z miłością troszczył się
o każdego.

 

Komunia duchowa


Istnieje również możliwość przyjmowania Komunii w sposób duchowy.
Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii.

Papież Benedykt XVI przypomniał,
że „nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne.
W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem,
za pomocą, na przykład,
praktyki komunii duchowej”.

Możliwość przyjęcia Komunii duchowej
mają wierni zgromadzeni zarówno w świątyni,
jak również uczestniczący we Mszy Świętej transmitowanej przez media,
a także chorzy i cierpiący.
W przyjmowaniu Komunii w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy:

1) wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii;

2) wzbudzić miłość ku Niemu;

3) wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.