Czynne po każdej mszy i po uprzednim ustaleniu telefonicznym