Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świetego Wawrzyńca
Kiełpiny

25 i 26 maja 2024 r. w Rzymie PIERWSZE ŚWIATOWE DNI DZIECI

Niedziela, 05 Maj 2024 r.

25 i 26 maja 2024 r. w Rzymie PIERWSZE ŚWIATOWE DNI DZIECI


LIST Z OKAZJI ŚWIATOWYCH DNI DZIECI 2024

Dnia 8 grudnia 2023 r., podczas uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Ojciec Święty zaskoczył nas informacją o planowanych obchodach pierwszych Światowych Dni Dzieci. Wydarzenie odbędzie się 25 i 26 maja 2024 r. w Rzymie. Niespodzianki zawsze niosą ze sobą mnóstwo energii i pobudzają niewyrażoną wyobraźnię. Nieustannie zadziwia nas i wzrusza zachwyt, jaki towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu, ale jednocześnie dogłębnie rani cierpienie najmłodszych, którzy w różnych częściach świata, padają ofiarą bezsensownej przemocy wojennej, doświadczają głodu i pragnienia, cierpią z powodu długotrwałych skutków pandemii, odczuwają ból niezrozumienia i brak nadziei na przyszłość.

Wciąż żywe jest wspomnienie radości z dnia 6 listopada ubiegłego roku, kiedy to w Auli Pawła VI papież Franciszek spotkał się z tysiącami chłopców i dziewcząt w wieku od sześciu do dwunastu lat. Większość z nich pochodziła z Włoch, ale przyjechały też grupy dzieci reprezentujące niemal wszystkie zakątki świata. Było to niczym patrzenie na źródło, którego żywy strumień orzeźwia nadzieją ziemię i Kościół. Z tego powodu Ojciec Święty pragnie, by spotkania dzieci z Papieżem stały się cyklicznym, organizowanym w regularnych odstępach czasu, wydarzeniem obejmującym całą wspólnotę Kościoła.

Jego Świątobliwość zlecił Dykasterii ds. Kultury i Edukacji zorganizowanie pierwszych Światowych Dni Dzieci, powierzając jednocześnie Ojcu Enzo Fortunato zadanie koordynowania tego przedsięwzięcia, korzystając przy tym z wszelkiej współpracy i pomocy, jakie uzna za niezbędne. Biorąc pod uwagę, że jest to nowe wydarzenie, które dodatkowo zostanie zorganizowane w bardzo krótkim czasie, jego pierwsze obchody będą czymś przypominającym raczej próbę generalną koncertu niż sam koncert, bardziej ziarno aniżeli drzewo. Światowe Dni Dzieci będą się odbywały na dwóch poziomach: powszechnym, z siedzibą w Rzymie, gdzie, miejmy nadzieję, zgromadzą się również delegacje krajowe, oraz diecezjalnym, gdzie ich organizacja pozostanie w twórczych rękach poszczególnych Kościołów lokalnych.

Dlaczego Papież chce się spotykać z dziećmi? Aby głosić im radość Ewangelii. Chłopcy i dziewczęta mają prawo spotkać Chrystusa! Chrystusa w Jego pełni. Chrystusa, który uzdrawia dziewczynkę, mówiąc jej rodzicom, aby ją nakarmili (Mk 5, 21-43); wskrzesza z martwych małego chłopca i przywraca go matce (Łk 7, 11-17). Chrystusa, który stawia dziecko w centrum, dając je dorosłym za przykład, jak wejść do Królestwa Bożego (Mk 9, 33-37). Ale także Chrystusa, który mówi do dzieci: „Wstańcie i idźcie” (Mk 2, 9-12), „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście” (Mt 11, 28), „Odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mt 9, 2), „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Chrystusa, który mówi, nawet dzieciom, o potrzebie przechodzenia przez ciasną bramę i niesienia za Nim swojego krzyża każdego dnia (Mt 7, 13-14; Łk 9, 23).

Papież pragnie spotykać się z dziećmi, aby słuchać Ewangelii, która brzmi w ich młodym okresie życia. Jedną z niezwykłych cech dzieci jest ich poruszająca świeżość. Już same ich narodziny są ważnym wydarzeniem: pojawia się nowe życie, nowy człowiek, nowa obecność, której intensywność odmienia tożsamość otaczających ją ludzi. Po narodzinach dziecka mężczyzna i kobieta stają się odpowiednio „tatą” i „mamą”, „dziadkiem” i „babcią”, „bratem” i „siostrą”. Dzieci są najpiękniejszym i najbardziej autentycznym komentarzem - napisanym ciałem, krwią i duchem - do fragmentu Apokalipsy, w którym Chrystus mówi o sobie: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21, 5). Oczywiście, to pełne majestatu Słowo Boże, wygłasza powyższe słowa. Jednakże to niezwykłe misterium „ciałem się stało” pod postacią nowego życia, Dzieciątka urodzonego w Betlejem i wychowanego w Nazarecie.

Właśnie z tego powodu Ojciec Święty zdecydował, że pierwsze Światowe Dni Dzieci odbędą się pod hasłem słów Chrystusa: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21, 5). Są one zaproszeniem do tego, byśmy byli jak dzieci, byśmy potrafili przyjmować to, co nowe Duch Chrystusa rozbudza w każdym mężczyźnie i każdej kobiecie, w historii i Kościele. Zachęcamy tym samym by w obchodach Światowych Dni Dzieci, zarówno na poziomie powszechnym, jak i diecezjalnym, uczestniczyło jak najwięcej chłopców i dziewcząt. Kto tylko ma ku temu warunki i komu pozwala zdrowie, nie powinien rezygnować z bogactwa, jakie możemy czerpać od najuboższych i najsłabszych dzieci!

José Tolentino Kardynał de Mendonça, Prefekt 

MSZE ŚWIĘTE

Od poniedziałku do soboty:
17.00

W niedzielne i święta nakazane:
sobota (lub w przeddzień) 18.00 dodatkowa 16.30
niedziela 8.30, 11.00 dodatkowa 9.45

Kościół otwarty codziennie pół godziny przed każdą Mszą Świętą

Spowiedź

Pół godziny przed każdą Mszą Świętą

W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA:
- godzinę przed wieczorną Mszą Świętą,
- od godziny 20.30 do godziny 23.30

W innym czasie ustalonym z kapłanem 

BIURO PARAFIALNE

Czynne po każdej mszy